AZ SPORT AGENTURA

Úvod

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 14 ze dne 20. října 2016

1. Zprávy sekretariátu OFS

OFS UH upozorňuje oddíly na možnost vyzvednutí plakátů na sekretariátu OFS Uh. Hradiště. Dále je možno vyzvednout tištěnou verzi Rozpisu soutěží. Rozpis soutěží je připraven i pro rozhodčí OFS.

2.Zprávy STK

2.1 Schválení výsledků

Výsledky 11. kola schváleny dle IS
OS A – Huštěnovice: Částkov nehráno, hosté nepřijeli, návrh pro DK 3:0 kontumačně, pořádková pokuta 3.000,-Kč

Číst dál...

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 13 ze dne 13. října 2016

1. Zprávy sekretariátu OFS

OFS UH upozorňuje oddíly na možnost vyzvednutí plakátů na sekretariátu OFS Uh. Hradiště. Dále je možno vyzvednout tištěnou verzi Rozpisu soutěží. Rozpis soutěží je připraven i pro rozhodčí OFS.

2.Zprávy STK

2.1 Schválení výsledků

Výsledky 10. kola schváleny dle IS
OP – Topolná 300,- Kč, nevhodné chování diváka
OS A – Kostelany 50,- Kč nepotvrzený zápis
OP D – Březolupy 50,- Kč nepotvrzený zápis
STK udělila pořádkovou pokutu 500,-Kč oddílu TJ Jalubí za nevhodné chování diváků 10. kola OP mužů.

Číst dál...

Sdružený start družstev

1. Sdružený start hráčů lze uskutečnit za podmínek, že:

  1. se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii; Číst dál...

Povinnost vedení podvojného účetnictví v klubech.

Jak již bylo dříve upozorněno, vzhledem k novému způsobu čerpání dotací v roce 2016 formou klubových podúčtů zřízených v IS FAČR má nárok na čerpání dotace pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném období vede „účetnictví“ (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).  Aby dotace byla poskytnuta, garantuje tuto skutečnost klub Čestným prohlášením prostřednictvím IS FAČR, že „účetnictví“ vede.>

OFS Uherské Hradiště přijal výzvu FAČR pomoci těm klubům, které tuto podmínku nesplňují a nabízí možnou spolupráci v oblasti zajištění vedení „účetnictví“ za podmínky finančního podílení se klubu na nákladech OFS.

Pro zjištění skutečného stavu žádá OFS Uherské Hradiště kluby, které mají zájem o tuto spolupráci, aby zaslali na OFS Uherské Hradiště nejpozději do 31.5.2016 žádost (příloha). Po kompletizaci žádostí bude OFS informovat kluby o podrobnějších podmínkách.

Žádost

Dotační program OFS - Podpora mládežnických turnajů

VV OFS Uherské Hradiště vyhlašuje pro rok 2016 dotační program na podporu pořádání mládežnických turnajů.

Program je rozdělen do 2. etap:
I. etapa - 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016; termín podávání žádostí do 31. 3. 2016
II. etapa - 1. 7. 2016 - 31. 12. 2016; termín podávání žádostí do 30. 9. 2016

K žádosti (ke stažení na webu www.ofsuh.cz) je třeba přiložit propozice turnaje a podrobný rozpočet (příjmy i výdaje). Dle tohoto rozpočtu navrhne hospodářská komise OFS výkonnému výboru OFS výši dotace (proplacení některé z položek rozpočtu).

Výše úhrad je limitována rozpočtem OFS a je závislá od finančních prostředků, které OFS získá nad rámec plánovaného rozpočtu. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Náhradní Zápis o utkání

V případě, že selže technika a nebude možné pracovat se ZoU online, má domácí klub za povinnost mít přichystán náhradní ZoU (ke stažení na stránkách OFS). Tento zápis se vyplní ručně. Po utkání rozhodčí doplní všechny požadované skutečnosti, nechá jej podepsat administrátory (vedoucími družstev), sám jej podepíše a předá domácímu oddílu. Domácí oddíl má povinnost údaje z náhradního ZoU přenést do online verze, uvést důvod proč nedošlo k online ZoU standardním způsobem a náhradní ZoU doručit na OFS.

Dle poslední zprávy z FAČR bude po neděli vydán doprovodný materiál, kde bude upřesněno do kdy je třeba zadat ZoU do systému, jak vyplnit některé kolonky apod..

Náhradní Zápis o utkání ke stažení zde.

Archív článků

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Zimní halové turnaje

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates