Uncategorised

POHÁR OFS - 2017-2018 - 2.kolo

  POHÁR OFS - 2017-2018  
  II.kolo   30.7.17 17:00  
17 Topolná - Hluk B  
18 Babice - Dol. Němčí B  
19 Jankovice - Bánov  
20 Vítěz 7 - Březová 28.9. - NT
21 Drslavice B - Slavkov 29.7.17 17:00
22 Boršice u Bl - Strání B 25.8.17 17:30
23 Popovice - Uh. Ostroh  
24 Jarošov - Vlčnov  

POHÁR OFS - 2017-2018

  POHÁR OFS - 2017-2018
  I.kolo   23.7.17 17:00
1 Velehrad - Hluk B
2 Uh. Ostroh B - Topolná
3 Tupesy - Dol. Němčí B
4 Hradčovice - Babice
5 Mistřice - Bánov
6 Mařatice - Jankovice
7 Huštěnovice - O. N. Ves
8 Nezdenice - Březová
9 Drslavice B - Kostelany
10 Bystřice pL - Slavkov
11 Boršice u Bl - Polešovice
12 Ostr. Lhota - Strání B
13 Popovice - Kněžpole
14 Přečkovice - Uh. Ostroh
15 St. Hrozenkov - Vlčnov
16 Horní Němčí - Jarošov

Informace pro oddíly k novému soutěžnímu ročníku 2017-18

Informace pro oddíly k novému soutěžnímu ročníku 2017-18

Uzávěrka přihlášek je 30.6.2017

Přihláška 2017-18.doc

Přihláška 2017-18.pdf

Termínová listina OFS UH podzim 2017.pdf

Program Mládež 2017

Program Mládež 2017

 

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště vyhlásil pro rok 2017 tzv. Program Mládež 2017.

Cílem programu je z vytvořené rezervy hospodaření OFS poskytnout fotbalovým klubům OFS Uherské Hradiště příspěvky na částečnou úhradu vzniklých nákladů při organizování tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže do dovršení juniorského věku.

 

 1. Použití příspěvku.

-          na organizaci náborových akcí za účelem vzniku družstva přípravek a žáků

-          na nově založené mládežnické družstvo

-          na pořízení sportovních potřeb pro nově založené mládežnické družstvo

-          na organizaci mládežnických kempů a turnajů

-          na vybavení pro nové rozhodčí

2. Podání žádosti na formuláři  (viz.příloha) elektronicky, resp. poštou v termínech.

a)    I. etapa - od 1.1. 2017 do 28.2.2017 na projekty, resp. aktivity (viz.bod 1)

       konané v období od 1.1.2017 do 31.7.2017

b)    II.etapa - od 1.3.2017 do 30.6.2017 na projekty, resp. aktivity (viz.bod 1)

       konané v období od 1.8.2017 do 31.12.2017

3. Vyhodnocení žádostí.  

 a)    I. etapa - do 31.3.2017 

b)    II.etapa - do 31.7.2017

 Po vyhodnocení žádostí budou FK seznámeny, která část nákladů projektu/aktivity jim

bude uznána a proplacena.

 4. Poskytnutí příspěvku.

 Podmínkou proplacení bude zaslání originálu příslušné faktury nebo dokladu. Na základě těchto dokladů bude FK zaslán příspěvek.

Příspěvek nebude poskytnut na projekty, resp. aktivity, které byly uskutečněny zpětně, tj. před podáním žádosti.

 

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště

 

Žádost ke stažení zde

Výsledky voleb VH 2017

Valná hromada  OFS Uh. Hradiště si zvolila za Předsedu OFS

Františka Mika

Nový výkonný výbor bude pracovat ve složení:

Čestmír Šátek

Pavel Franěk

David Lukáš

Aleš Zlínský

Seznam kandidátů VH 2017

Seznam osob kandidujících do volených orgánů OFS:

 Kandidáti na předsedu OFS

 1. Mačát Vladimír
 2. Miko František

 Kandidáti na člena VV OFS

 1. Doležal Bedřich
 2. Franěk Pavel
 3. Lukáš David
 4. Miko František
 5. Řezníček Cyril
 6. Šátek Čestmír
 7. Šimon Ivan
 8. Travenec Stanislav
 9. Vacula Stanislav
 10. Zlínský Aleš 

Kandidáti na člena RK

 1. Bahula Miroslav
 2. Klučka Pavel
 3. Valčíková Monika

 Kandidáti jsou řazeni abecedně

Volební valná hromada OFS UH - 2017

Volební Valná hromada OFS Uherské Hradiště proběhne dne 12. 1. 2017 od 16:00 hodin na Panském dvoře v Kunovicích.

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba předsedajícího Valné hromady
3. Volba sčitatelů a pracovních komisí Valné hromady
4. Zpráva mandátové komise
5. Návrh programu Valné hromady
6. Zpráva o stavu rozvoje fotbalu v okrese a o činnosti Výkonného výboru
7. Zpráva o hospodaření Svazu, návrh finanční částky na činnost Svazu a příspěvku členským klubům
8. Zpráva Revizní komise
9. Diskuze k předcházejícím bodům programu
10. Představení kandidátů na předsedu Svazu, členy Výkonného výboru a členy Revizní komise
11. Volby předsedy Svazu, členů Výkonného výboru a členů Revizní komise
12. Usnesení Valné hromady
13. Závěr Valné hromady

Několik upozornění k účasti na Valné hromadě:

 • Každý členský oddíl svazu má právo vyslat na Valnou hromadu jednoho delegáta.
 • Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Asociace.
 • Delegáty Valné hromady jsou členové statutárních orgánů členských klubů podle odstavce 3 nebo jimi písemně zmocněné osoby, které jsou členy Asociace.
 • Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace.
 • Delegát je povinen při prezenci předložit delegační list (ke stažení na stránkách www.ofsuh.cz a také bude zaslán na korespondenční adresu klubu poštou).
 • Delegát je povinen na požádání u prezence prokázat svou totožnost dle Stanov OFS.
 • Sekretariát OFS vytvoří dle Veřejného rejstříku seznam statutárních zástupců a členů kontrolních orgánů klubu.
 • Dle tohoto seznamu bude kontrolována oprávněnost účasti Delegáta na Valné hromadě. V případě nesrovnalostí nemusí být vyslaná osoba na Valnou hromadu vpuštěna.
 • Pokud došlo v klubu ke změně, která ještě není zaregistrována ve Veřejném rejstříku, případně klub nemá ještě proveden zápis ve Veřejném rejstříku, je nutné před konáním Valné hromady doložit sekretariátu tyto změny (Stanovy klubu, Zápis z VH klubu, z kterého je zřejmé, kdo je v klubu zvolen za statutární či kontrolní orgán).
 • Jednání Valné hromady se bude řídit Jednacím řádem a Volebním řádem. Tyto řády jsou součástí Stanov OFS Uh. Hradiště a jsou ke stažení na stránkách www.ofsuh.cz.
 • Kluby mohou navrhovat kandidáty na Předsedu OFS, členy výkonného výboru a členy revizní komise dle Stanov OFS. Tzn. nejpozději 1 týden před Valnou hromadou na sekretariát OFS. Součástí návrhu musí být souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou a Výpis z rejstříku trestů či čestné prohlášení o bezúhonnosti kandidáta. Kandidatura musí být potvrzena příslušným orgánem navrhujícího klubu, který má právo dle Stanov klubu jej zastupovat.

 

Připojené dokumenty:

Delegační list

Návrh kandidáta na Předsedu OFS

Návrh kandidáta na člena VV

Návrh kandidáta na členy RK

Vyhlášení státní podpory v oblasti investic pro rok 2017 - Program 133510:

Ministestvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje státní podporu v oblasti investic pro rok 2017 - Program 133510.

Více: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510

 

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 11 ze dne 29. září 2016

1. Zprávy sekretariátu OFS

 • OFS UH upozorňuje oddíly na možnost vyzvednutí plakátů na sekretariátu OFS Uh. Hradiště.
 • Na sekretariátu OFS jsou k vyzvednutí tištěné Rozpisy soutěží v počtu 2ks na klub. Klubům bude účtováno 50,- Kč přes sběrný účet FAČR za oba rozpisy soutěží. V případě, že se nemůžete dostavit k vyzvednutí Rozpisů, kontaktujte sekretariát OFS.
  Rozpis soutěží je připraven i pro rozhodčí OFS.

2.     Zprávy STK

2.1 Schválení výsledků

 • Výsledky schváleny dle IS
 • Utkání hrané dne 28. 9. 2016 výsledky schváleny dle IS
 • Slavkov a Horní Němčí pořádková pokuta 500,-Kč
 • Strání B – Přečkovice nehráno, hlášené nedostavení se k utkání, návrh pro DK kontumace 3:0 a Přečkovice pořádková pokuta 1.000,-Kč
 • Kostelany a Kudlovice nepotvrzený zápis o utkání pořádková pokuta 50,-Kč Číst dál...

Úprava rozpisů soutěží

Do rozpisů byly zapracovány hlášenky:

OPM:
D. Němčí

OSŽM-B:
Bojkovice B
D. Němčí B (27.7.)

OPP-A:
FCS holky A

OPP-B:
Nivnice (oprava na soboty 27.7.)
D. Němčí (27.7.)

OSP-A:
Opraveny některé časy 1-3. kola (27.7.)

OSP.B:
FCS holky B

Rozpis zápasů 10.5.-16.5.

Okresní přebor muži
13.5.2016 17:30 Zlámanec - Sušice
14.5.2016 16:30 Nezdenice - Uh. Ostroh
15.5.2016 16:30 Bánov - Hluk
15.5.2016 16:30 Zlámanec - Drslavice
15.5.2016 16:30 Havřice - Slavkov
15.5.2016 16:30 Jarošov - Bílovice
15.5.2016 16:30 D. Němčí - Šumice
Číst dál...

Los poháru OFS 2016/17

LOS  POHÁRU OFS MUŽŮ 2016/2017

Předkolo

         
Č. utkání Datum Domácí   Hosté Výsledek
2016722Z1E0101 24.7.16 17:00 Jankovice - Polešovice 8:1
2016722Z1E0102 24.7.16 17:00 Popovice - Jarošov 2:8
2016722Z1E0103 24.7.16 17:00 Tupesy - Kněžpole 0:3
2016722Z1E0104 24.7.16 17:00 Huštěnovice - Hluk 1:2
2016722Z1E0105 24.7.16 17:00 Uh. Ostroh B - Traplice 2:0
2016722Z1E0106 23.7.16 17:00 O. Lhota - Topolná 5:1
2016722Z1E0107 24.7.16 17:00 St. Hrozenkov - Bánov 1:5
2016722Z1E0108 24.7.16 17:00 Drslavice B - H. Němčí 2:0
2016722Z1E0109 24.7.16 17:00 Vlčnov B - Slavkov 1:3
2016722Z1E0110 24.7.16 17:00 Nezdenice - Březová 3:3 (2:4)
2016722Z1E0111 24.7.16 17:00 Bystřice p/L - Boršice u Bl. 2:3
2016722Z1E0112 24.7.16 17:00 Strání B - Šumice 3:3 (1:0)
           

1. kolo

         
Č. utkání Datum Domácí   Hosté Výsledek
2016722Z1D0101 31.7.16 17:00 Jankovice - Jarošov 5:0
2016722Z1D0102 31.7.16 17:00 Kněžpole - Hluk B 3:3 (3:4)
2016722Z1D0103 31.7.16 17:00 Uh. Ostroh B - Jalubí 3:6
2016722Z1D0104 31.7.16 17:00 O. Lhota - Uh. Ostroh A 0:0 (3:4)
2016722Z1D0105 31.7.16 17:00 Drslavice B - Bánov 3:5
2016722Z1D0106 31.7.16 17:00 Březová - Slavkov 2:2 (4:5)
2016722Z1D0107 31.7.16 17:00 Strání B - Boršice u Bl. 2:1
2016722Z1D0108 31.7.16 17:00 Babice - D. Němčí B 4:0

Čtvrtfinále

         
Č. utkání Datum Domácí   Hosté Výsledek
2016722Z1C0101   Jankovice - Hluk B :
2016722Z1C0102   Uh. Ostroh A - Jalubí :
2016722Z1C0103   Bánov - Slavkov :
2016722Z1C0104   Strání B - Babice :

Semifinále

         
Č. utkání Datum Domácí   Hosté Výsledek
2016722Z1B0101   2016722Z1C0101 - 2016722Z1C0102 :
2016722Z1B0102   2016722Z1C0103 - 2016722Z1C0104 :

Finále

         
Č. utkání Datum Domácí   Hosté Výsledek
2016722Z1A0101   2016722Z1B0101 - 2016722Z1B0102 :
           
Od 1. kola bude domácí tým ten, který se v ročníku 2015/16 hůře umístil

Vítězem 4. kvalifikačního turnaje o Pohár OFS se stalo družstvo 1. FC Slovácko - dívky

V pořadí 4. kvalifikační turnaj proběhl v sobotu 27.2. v Moravském Písku a vítězkami se staly holky ze Slovácka. Postupující do finálového turnaje:
1.FC Slovácko
Nivnice
Strání
Hluk
Bánov
Buchlovice

Losovací čísla pro SŘ 2016/2017

Losovací čísla OFS Uh. Hradiště – soutěžní ročník 2016/2017

Okresní přebor muži

Okresní soutěž muži sk. A

1 Topolná                   NE ÚZM 1 Částkov                   NE 10.15
2 Bánov                     NE ÚZM 2 Velehrad NE ÚZM
3 Kněžpole            NE ÚZM 3 Polešovice                NE ÚZM
4 Jalubí NE ÚZM 4 Babice                    NE ÚZM
5 Březová                   NE 15.00 5 Popovice                  NE ÚZM
6 Hluk B                    NE ÚZM 6 Košíky                    SO ÚZM
7 Havřice NE ÚZM 7 O. Lhota   NE ÚZM
8 Bílovice                  NE ÚZM 8 Mařatice                  NE ÚZM
9 Jarošov                   NE ÚZM 9 Tupesy                NE ÚZM
10 Uh. Ostroh A              NE ÚZM 10 Kostelany                 NE ÚZM
11 Sušice NE ÚZM 11 Huštěnovice               NE ÚZM
12 Šumice                    NE ÚZM 12 Traplice        NE ÚZM
13 Slavkov                   SO ÚZM      
14 Dolní Němčí B                Hlášenky      
           

Okresní soutěž muži sk. B

Základní třída sk. A

1 H.  Němčí                  NE ÚZM 1 Mistřice                  NE ÚZM
2 Orel Uh. Brod             SO ÚZM 2 Tučapy                    NE ÚZM
3 Vlčnov B  SO ÚZM 3 Kudlovice NE ÚZM
4 Strání B                  SO ÚZM 4 Jankovice                 NE ÚZM
5 Přečkovice                NE 14.30 5 Stříbrnice               NE ÚZM
6 Nezdenice                 SO ÚZM 6 Vážany                    NE ÚZM
7 St. Hrozenkov             NE 15.00 7 Uh. Ostroh B              NE ÚZD
8 Hradčovice                NE ÚZM 8 Neobsazeno x
9 Pitín                     NE ÚZM
Tříkolový systém
10 Boršice u Bl.             NE ÚZM      
11 Záhorovice                NE 15.00      
12 Žítková                   NE 14.00      
           

Základní třída sk. B

 

 

 

1 Neobsazeno x  
2 Podolí NE ÚZM  
3 Komňa                     NE ÚZM      
4 Drslavice B               SO ÚZM      
5 Bystřice p/L              NE ÚZM      
6 S. Loz                    NE 15.00      
7 Rudice                    NE ÚZM      
8 Korytná                   NE ÚZM      
Tříkolový systém
     

Okresní přebor dorost 

OP žáci

1 Boršice SO ÚZM 1 Topolná NE ÚZŽ
2 Uh.Ostroh SO ÚZM 2 Bánov NE ÚZŽ
3 Neobsazeno x 3 Jalubí NE ÚZŽ
4 Jalubí NE ÚZD 4 Nivnice NE ÚZD
5 Buchlovice SO ÚZM 5 O. N. Ves SO ÚZD
6 Březolupy SO ÚZM 6 Hradčovice NE ÚZD
7 Havřice                   NE ÚZD 7 Břestek A Hlášenky
8 Hradčovice                SO ÚZM 8 Újezdec SO 15:00
9 Bánov                     NE ÚZD 9 Prakšice NE ÚZD
10 Vlčnov                    NE ÚZD 10 Mistřice NE ÚZŽ
11 Zlechov                SO 14:00 11 Osvětimany SO ÚZD
12 O. N. Ves                 SO ÚZD 12 Šumice NE ÚZŽ
13 Šumice                    SO ÚZM 13 Babice NE 3 před ÚZM
14 Traplice NE ÚZD 14 Velehrad NE 2 před ÚZM
           

OSŽ-M-sk. A

OSŽ-M-sk. B

1 Boršice NE ÚZŽ 1 D. Němčí B Hlášenky
2 Nedachlebice NE ÚZŽ 2 Uh.Ostroh SO ÚZD
3 Polešovice NE ÚZD 3 Vlčnov NE 10:00
4 Buchlovice SO ÚZD 4 Popovice NE ÚZD
5 Březolupy NE ÚZŽ 5 Havřice NE ÚZŽ
6 Jankovice NE ÚZD 6 Březová NE 12:30
7 Břestek B Hlášenky 7 Suchá Loz NE 12:30
8 Bílovice NE 10:30 8 Bystřice p/L NE 13:00
9 Jarošov NE ÚZD 9 St. Hrozenkov NE 12:30
10 Ořechov NE 11:30 10 Neobsazeno
11 Mařatice NE 10:00 11 Bojkovice B Hlášenky
12 Traplice NE ÚZŽ 12 Orel Uh. Brod NE 14:00
           

OP přípravka sk. A

 

 

    Hrací čas st.   Hrací čas ml.  
1 FC Slovácko dívky Hlášenky   Hlášenky  
2 St. Město NE 10:00   NE 10:00  
3 Kunovice PO 16:00   PO 16:00  
4 Tupesy NE 10:00   NE 11:00  
5 Buchlovice NE 10:00   NE 10:00  
6 Boršice PO 16:30   PO 16:30  
Čtyřkolový systém
 

OP přípravka sk. B

 

 

    Hrací čas st.   Hrací čas ml.  
1 Strání ÚZP   ÚZP  
2 Uh. Ostroh PO 17:00   PO 16:00  
3 Neobsazeno X    
4 Nivnice 3 před ÚZM   2 před ÚZM  
5 Hradčovice SO 2 před ÚZM   SO 3 před ÚZM  
6 O.N.Ves PO 17:00   PO 16:00  
7 D. Němčí Hlášenky   Hlášenky  
8 Hluk NE 10:30   NE 9:30  
Tříkolový systém  

Okresní soutěž přípravka sk. A 

Okresní soutěž přípravka sk. B

1 Neobsazeno x 1 Topolná SO 14:00
2 Polešovice NE 3,5 před ÚZM 2 Neobsazeno x
3 Ořechov NE 10:00 3 Kněžpole NE 2 před ÚZM
4 Babice NE ÚZŽ 4 Březolupy SO 14:00
5 Spytihněv NE 10:00 5 Mistřice SO 14:00
6 Stříbrnice NE 10:30 6 Jarošov SO 2 před ÚZM
7 Nedakonice NE 10:30 7 FC Slovácko dívky B Hlášenky
8 Osvětimany SO 1,5 před ÚZD 8 Mařatice PO 17:00
9 Kostelany NE ÚZD
Tříkolový systém
10 Huštěnovice NE 1,5h před ÚZM  

Okresní soutěž přípravka sk. C

     
1 Havřice SO 14:00      
2 Prakšice SO 14:00      
3 St. Hrozenkov SO 13:00      
4 Rudice NE ÚZD      
5 Orel UB NE 14:00      
6 Újezdec SO 13:30      
7 Bánov SO 14:00      
8 Pitín NE ÚZD      
9 Březová SO 11:00      
10 Šumice NE 2 před ÚZM      
11 Záhorovice NE 13:00      
12 Vlčnov SO 14:00      

Pohár OFS přípravky - 1. a 2. kvalifikační turnaj v Bánově a Havřicích

V sobotu 13. 2. 2016 proběhl ve Sportovní hale Bánov první kvalifikační turnaj.

Vítezm se stalo družstvo z NIVNICE, které si zajistilo postup do finálového kola.

Druhý kvalifikační turnaj proběhl 14.2.2016 v Havřicích.

Vítezm se stalo družstvo z STRÁNÍ, které si taktéž zajistilo postup do finálového kola.

Více informací www.ofsuh.cz/poharofs

Nezveřejňování výsledků (tabulek) soutěží přípravek

VV FAČR schválil na svém zasedání návrh Komise mládeže o nezveřejňování výsledků a tabulek u obou kategorií přípravek a v kategorii ml. žáků SpSM.

Prosím tedy všechny, abychom vyvinuli tlak na zapisování výsledků do informačního systému, avšak striktně dohlédli na to, aby u kategorií přípravek na všech úrovních a stejně tak u kategorie mladších žáků v soutěžích SpSM nebyly zveřejňovány výsledky a tabulky na veřejnosti přístupném webu (tedy na stránkách klubůa také na stránkách samotných KFS a OFS). Na webu fotbal.cz byly již potřebné zásahy učiněny.

Předem děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Rudolf Řepka
generální sekretář

Uzavírka Starého Města

Upozorňujeme na uzavírku St. Města

Během konání XIV. ročníku Slováckého okruhu ve Starém Městě budou v sobotu 7.5.2016 od 8 do 21 hodin a v neděli 8.5.2016 od 8 do 20 hodin uzavřeny ulice Velehradská, Huštěnovská a obchvat St. Města silnice I/55. Objízdná trasa bude vedena přes Uh.Hradiště - Bílovice - Topolnou - Napajedla a opačně. 

Cesta z Tupes na Velehrad znovu otevřena. Pro případnou objížďku možno použít této trasy.
(snad nebude změna)

Prodej vstupenek na kvalifikaci U21 ČR - Černá Hora

Prodej vstupenek na toto reprezentační utkání se bude konat na pokladnách Městského fotbalového stadionu M.V. sen. v Uherském Hradišti v pátek (9.10.) a v pondělí (12.10.) od 15 do 18 hodin.  V den utkání bude prodej vstupenek zahájen od 15 hodin. Zároveň v tyto dny bude možno zakoupit i vstupenky na utkání 10.kola Synot ligy mezi 1.FC Slovácko a Baníkem Ostrava.

Cena vstupného na reprezentační utkání je 50,-Kč. Děti do 15 let mají vstupné zdarma.

Strana 1 z 3

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates