Metodický pokyn - opakované střídání

Komise rozhodčích vydává na základě vyhodnocení dosavadního způsobu opakovaného střídání metodický pokyn, který upřesňuje náležitosti tohoto způsobu střídání jak pro jednotlivé kluby, tak i rozhodčí. Tento metodický pokyn je uložen i v sekci legislativa mezi dokumenty komise rozhodčích.

Metodický pokyn KR - opakované střídání